ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ

Прилог 2 РЕЗИМЕ ПРОГРАМА (форма која ће бити штампана у Каталогу)

Назив програма:

,, Инклузија од теорије до праксе

Назив и адреса институције која пријављује програм:

АКАДЕМИЈА ФИЛИПОВИЋ ДОО – ФБ Софт

ул. 7. јула бр.11, 35000 Јагодина

Координатор (име и презиме, адреса, број телефона, факс, E-mail):

Братислав Филиповић, дипл.ецц

Директор Академије Филиповић Јагодина

тел: 035/243-974; 063/824-99-99

e-mail: akademijafilipovic@gmail.com

Аутори/аутор програма:

Бојан Грујић-стручни сарадник педагог

дипломирани педагог-мастер

Братислав Филиповић, дипл.ецц

Реализатори:

(максимално 10)

 • Бојан Гријић- дипломирани педагог-мастер
 • Јасмина Ћирковић-дипломирани педагог
 • Братислав Филиповић-дипл.ецц
 • мр Бранко Т. Новаковић
 • Драгана Грбовић, дипл.инг.ел., власник школе рачунарства АКАДЕМИЈА из Чачка
 • Предраг Стевановић, проф. информ. и техн. образовања

Циљеви програма:

(укупан број карактера до 500 укључујући и размаке)

Општи циљ:

-Увођење инклузивног оразовања у редован васпитно-образовни систем уз ширење унутрашње и спољашње инклизивне мреже.

Специфични циљеви:

-Оснаживање и подизање свести код стручних радника о значају инклузивног приступа и остваривања права на инклузивно образовање и васпитање код деце.

-Оспособљавање и припрема стручних радника да у раду са децом са развојним потешкоћама, препознају дечје потребе, искористе очуване способности и подстакну развој у свим његовим аспектима. Едукација васпитача, стучних сарадника, наставника и професора разредне и предметне наставе да пруже адекватну помођ и подршку у учењу и развоју деци са развојним потешкоћама.

- Подстицање развоја и укључивање деце са развојним потешкоћама у групе вршњака без развојних сметњи. Програм треба да садржи неопходна знања и умења која ће омогућавати индивидуализован приступ детету уз неопходно прилагоћавање наставних планова и програм, садржаја и метода рада развојним могућностима деце.

- Давање конкретних примера из васпитно-образовне праксе за израду педагошких профила и планова подршке у функцији израде Иоп-а за свако дете коме је подршка неопходна.

- Планирање ефикасне сарадње са породицом, укључивањам родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених образовно-васпитних циљева.

- Мапирање партнера из локалне заједнице и друштвене средине ради подстицања разноврсних облика сарадње како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању.

Теме које се обрађују:

 1. Инклузија као најопштији појам ( Дефиниција инклузије, инклузивни покрет, смисао инклузивног образовања и инклузивног друштва, садржај инклузивног приступа).
 2. Инклузија као људско право ( Закони, законске регулативе, право на образовање за све-као основно људско право, нови стандарди савремене стратегије у развитку васпитно-образовне и инклузивне праксе код нас и у свету).
 3. Стереотипи о инклузији ( Учесници дефинишу најчешће стереотипе о инклузији и дају одговоре на њих, разбијајући предходно дефинисане стереотипе и дајући контра аргументе, развој инклизивне свести од од сегрегације ка интеграцији и инклузији).

 1. Принципи инклузивног васпитања и образовања ( Принцип социјалне прихваћености и подршке, принцип ране превенције, принцип индивидуализације, принцип функционалног развоја способности, принцип стимулације и компензације).
 2. Укључивање деце са сметњама у развоју у редован васпитно-образовни систем и различити видови подршке ( Упис ученика са сметњама у развоју, стручни органи школе и додатна подршка, прилагођавање наставних садржаја, метода и дидактичких матерјала, превазилажење физичких и комуникацијских баријера).
 3. Израда педагошких профила ( Процес прикупљања података о детету из различитих извора,

посматрање детета у социјалном контексту, истицање јаких страна и капацитета детета, израда педагошкиих профила за дати опис детета и одрећивање приоритета).

 1. Израда ИОП-а ( Садржај ИОП-а, која деца имају право на ИОП, како се израђује ИОП и која му је сврха, израда плана активности, укључивање родитеља као партнера у изради ИОП-а).
 2. Како се примењује и прати ИОП ( Примери добре праксе , делотворни поступци управљања школом/ПУ и управљања оделењем/групом који омогућују успешну реализацију ИОП-а, ревизија и евалуација ИОП-а).
 3. Стручни тим за ИО ( Улога стручног тима за инклузивно образовање, операционализација задатака тима за ИО , израда плана акције, односи тима за ИО са другим тимовима у установи).
 4. Ширење спољашње инклузивне мреже ( Мапирање и идентификација социјалних партнера, одређивање приоритета, врсте активности и начини комуникације са партнерима ).

Циљна група: (заокружити одговарајуће циљне групе)

1.

Наставник/професор разредне наставе

8.

Наставник/професор у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

2.

Наставник/професор предметне наставе – основна школа

9.

Васпитач у предшколској установи

3.

Професор предметне наставе – гимназија

10.

Медицинска сестра – васпитач

4.

Професор предметне наставе – средња стручна школа

11.

Сарадник, педагошки асистент и помоћни наставник

5.

Наставник практичне наставе – средња стручна школа

12.

Стручни сарадник

6.

Сарадник у настави (ромски асистент и сарадник у ССШ, музичкој и балетској школи)

13.

Васпитач у дому ученика

7.

Професор стручног предмета у уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)

14.

Директор/помоћник директора

Трајање програма у сатима и данима:

21 сат у три радна дана - 7 сати рада по дану

Број учесника у групи:

До 30 учесника по семинару

Цена програма по групи и шта је у цену урачунато:

xxxxx динара по учеснику и радни матерјали урачунати у цену.

Календар Дешавања
Jун 2019
НЕДПОНУТСРЕЧЕТПЕТСУБ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Новости

ПРВИ ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ ПЕСНИКА И ИЛУСТРАТОРА ,,ЈА СТИХОМ, А ТИ СЛИКОМ”

АКАДЕМИЈА ФИЛИПОВИЋ РАСПИСУЈЕ НАГРАДНИ КОНКУРС

ЗА ЛИКОВНЕ И ЛИТЕРАРНЕ РАДОВЕ НА ТЕМУ

Моја школа из снова“

КОНКУРС ОТВОРЕН од 09. МАЈА до 09. ЈУНА. 2019.године

Прочитај више


IT LITERACY IS NECESSARY

The SECRET Formula of Education in Serbia

IT LITERACY IS NECESSARY

Nowadays, the Filipović Academy is recognizable throughout the region and is a leader in informal education. Through thirteen accredited seminars, we motivate teachers to think about the rapid development of technologies and software as learning tools

Прочитај више


Inforeview
..
.
,
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
Internet prodavnica IT opreme