KALENDAR DEŠAVANJA
Jul 2016
NEDPONUTSREČET PETSUB
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Novosti

Elite Academy Centar za obuku kabinskog osoblja - zvanična stranica

 

Pročitaj više

Nove tehnologije u obrazovanju 2016

U Beogradu 26. i 27. februara 2016. godine organizovan je treći po redu događaj posvećen upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. Konferencija i sajam “Nove tehnologije u obrazovanju 2016” održali su se u Belexpocentru.

Pročitaj više

Inforeview
   
 
  
  

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DILS projekat

Informacije o DILS projektu

 

 

 

 

DILS projekat ili drugim rečima projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou (DILS – Delivery of Improved Local Services) finansira se iz zajma Svetske banke i istovremeno ga sprovode tri Ministarstva - Ministarstvo prosvete i nauke, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalne politike, u periodu od početka 2009. do kraja 2012. godine. Ukupna vrednost kredita iznosi 32 miliona evra, od čega će Ministarstvo prosvete i nauke za realizaciju ciljeva projekta koristiti oko 12 miliona evra.

 

Osnovni cilj DILS projekta je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i lokalnih institucija u procesu decentralizacije. Cilj projekta je, dakle, i bolji kvalitet, veća dostupnost, efikasnost i ujednačenost u pružanju usluga na lokalnom nivou. Oslanjajući se na primere najbolje prakse kada je reč o pružanju usluga, projekat je orijentisan na decentralizovan i intersektorski pristup.

 

Deo DILS projekta koji realizuje Ministarstvo prosvete i nauke obuhvata četiri komponente među kojima je i podrška uvođenju inovativnih rešenja, zasnovanih na Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prevashodno u delu inkluzivnog obrazovanja (obrazovanja romske dece, dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, seoske, raseljene i siromašne dece).  Planirano je da se poboljša pristup obrazovanju tako što bi se stvorilo okruženje u kome će se deca upisati u školu, dobiti kvalitetno obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama i sposobnostima, ostati u sistemu i steći određeno zanimanje koje vodi uključivanju u svet rada.

 

Prva oblast projekta posvećena je fiskalnoj decentralizaciji i razvijanju modela finansiranja na lokalnom nivou koji će se testirati u određenom broju opština i njihovim obrazovnim institucijama, a zatim sprovoditi u skladu sa dinamikom utvrđenom Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Druga oblast odnosi se na finansiranje razvojnih projekata i inovacija ustanova u sistemu obrazovanja usmerenih na podizanje kvaliteta i pravednosti obrazovanja u skladu sa novim zakonskim rešenjima. Kroz projekat će, u okviru treće oblasti, biti pružena i podrška uspostavljanju pune operativnosti jedinstvenog informacionog sistema u prosveti, kao i podrška međusektorskom povezivanju na lokalnom nivou. Četvrta oblast je usmerena na jačanje kapaciteta u samom Ministarstvu prosvete i nauke, čija se uloga menja u procesu decentralizacije, pa je neophodno da zaposleni steknu nova znanja i veštine važne za praćenje i evaluaciju kvaliteta obrazovanja na lokalnom nivou.

 

Ministarstvo prosvete i nauke, u okviru projekta DILS dodeljuje grantove koji su namenjeni finansiranju projekata obrazovno-vaspitnih ustanova razvijenih u saradnji sa relevantnim lokalnim partnerima. Sve obrazovno - vaspitne ustanove – predškolske ustanove, osnovne i srednje škole - imaće priliku da za sredstva (grantove) konkurišu u nekoliko projektnih ciklusa, a svaki projektni  ciklus će imati specifične prioritete i ciljeve (inkluzivno obrazovanje, motivacija učenika za učenje, obezbeđivanje zdravog i bezbednog okruženja za decu i mlade, podizanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, integraciju romske dece u obrazovni sistem, nabavku asistativne tehnologije i pomagala za inkluzivno obrazovanje, škole iz seoskih sredina, održivi razvoj, fiskalna decentralizacija). Prvi projektni ciklus počeo je školske 2010/11. godine, a Ministarstvo prosvete i nauke je sve obrazovno-vaspitne ustanove obavestilo o raspisanim konkursima i načinima na koji mogu da dođu do vodiča za pripremu projekata. Kako je planirano, u okviru projekta  biće dodeljeno između 800 i 1.000 grantova za razvojne projekte koji se sprovode u saradnji sa  drugim institucijama i koji su u skladu sa lokalnim razvojnim planovima.

 

S obzirom na decentralizovan i intersektorski pristup, DILS projekat bi trebalo da doprinese usklađenom razvoju lokalnih zajednica. Umrežavanje i kontinuirana saradnja obrazovno-vaspitnih ustanova i ostalih lokalnih institucija u sektorima prosvete, zdravlja i socijalne zaštite, omogućiće delotvornije i kvalitetnije i pružanje usluga stanovništvu. Sa druge strane, to bi trebalo da  doprinese obnavljanju ugleda obrazovno-vaspitnih ustanova i njihovom vraćanju na mesto koje im  pripada.

Datum:10/10/2011Početna | Kontakt